Uticaj majke na razvoj deteta

Deca još u stomaku postaju svesna dešavanja oko njih. Mogu prepoznati boju majčinog glasa ili blago osetiti ritam otkucaja njenog srca, što je i naučno dokazano. Deca se više vezuju za majke i to je sasvim prirodna pojava. Međutim ukoliko dete nema fizički kontakt sa njegovom majkom u nekom dužem periodu posle rođenja, ono može izgubiti osecaj sigurnosti.

uticaj-majke-img1

Majka u prvim mesecima ostvaruje intimniji kontakt sa svojim detetom preko dojenja. Ovo je veoma važna stvar za njihov budući odnos jer dete počinje da se navikava na svoju majku koja mu pruža osećaj sigurnosti. Kasnije u toku odrastanja majka treba nastaviti detetu da pruža sigurnost u vidu razgovora, poljubca, zagrljaja...

Postoje mnoge podsticajne aktivnosti koje su potrebne deci, ponekad veoma često. Tokom odrastanja kod dece će dolaziti do nagle promene raspoloženja ili ponašanja. Upravo je majka ta koja u tom trenutku ima najbliži kontakt i koja može svoje date zagrliti u trenutku kada je uplašeno ili da kaže nešto lepo kako bi se dete odljutilo. Logično je da je dete u ranom detinjstvu najviše okrenuto samom sebi i da želi da bude centar univerzuma. Nemojte pogrešno da ga shvatite, jer deca u tom periodu nisu emotivno zrela i tek nakon nekog vremena ona će početi da prihvataju i poštuju ljude oko njih.

Majke moraju imati na umu da deca ponekad vole da kopiraju njihovo ponašanje ili stavove. Ukoliko majka svoje nezodovoljstvo ili neki drugi problem rešava na način kao što su nasilje, vika ili psovanje, deca mogu razumeti da je to jedini pravi način za izražavanje nezadovoljstva ili besa. uticaj-majke-img2 Dete će razumeti da je taj način potpuno opravdan jer ga upravo njegov roditelj koristi. Naravno nasuprot tome, ukoliko majka neki problem ili nezadovoljstvo reši na način koji je smiren i asocijalan, dete će razumeti da je to pravi način za rešavanje raznih problema.

Prirodno je da deca u toku odrastanja imaju i razne strahove kao što su strah od mraka, visine ili životinja. Svi ovi strahovi se lakše mogu prebroditi kada dete zna da je majka pored njega ili da je njihov dom mesto gde će ih uvek čekati velika doza ljubavi i pažnje. Ovo su samo neki od primera gde se govori koliko je veliki uticaj majke kod razvoja deteta, a on je nemerljiv.